Tanıtım

Ün Okulları, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmenin sorumluluğu ve heyecanını duyan bir eğitim yuvasıdır.

21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştiriyoruz.


Misyon & Vizyon
MİSYONUMUZ

Bir okulun; sadece bir binadan ibaret değil, hayatın içine geçmiş bir yapı olduğuna inanıyoruz. Ün Okulları ailesi olarak bunun için çalışıyoruz.


VİZYONUMUZ

Varoluş amacımız, yerelden globale güncel hayatla içiçe olan, girişimci ruhuna sahip, kendine güveni tam, analitik düşünen bireyler yetiştirmek. Öğrencilerimizin sadece okul duvarlarına sıkışıp kalmasını önleyip, iş, sanat hayatıyla adapte olmasını yönlendirmek.

Amacımız Üniversite vizyonunu Lisede kazandırmak…..

Misyonların Hayata Geçirilmesi


Bir kurumun güzel bir vizyon ve iddialı bir misyon oluşturmuş olması tek başına birşey ifade etmez. Bunların hayata geçirilmesi lazımdır. Bu da planlamayı, ara hedeflerin konmasını, periyodik değerlendirmeleri, ve objektif ölçümler yapılmasını gerektirir. Bu tür rasyonel yaklaşımlar Türkiye'de pek yaygın değildir, ama AB sürecinde bunların tüm kurumlarda rutin hale gelmesi lazımdır. Şu dört hususa bilhassa itina göstermek gerekir:


• Stratejik plan; Kurumun vizyon ve misyonunu gerçekleştirebilmek için hangi programların uygulamaya konulacağını göstermek için hazırlanan bir plandır.


• Temel Başarı Faktörleri; İyi yapıldığı taktirde kurumun başarısını temin edecek etkenlerdir. Bunlar, kurumun vizyon ve misyon ifadelerine bakarak tanımlanabilir ve listelendirebilir.


• Temel Performans Göstergeleri; İlerleme miktarını belirlemek için alınan belirli ölçümler ve yapılan hesaplamalardır. Uygun ölçümlerle temel başarı faktörlerinin performansı takip edilebilir.


• Hedefler; Performans değerlendirmelerinde ulaşılmaya çalışılan noktalardır. Hedefler temel başarı faktörleriyle doğrudan ilgilidir. Vizyon ve misyonu desteklemek için hangi zaman aralıklarında ne tür başarılara ulaşılması arzu edildiğini gösterir.


Bu tür planlar ve hedefler, kurumla beraber kurumun alt birimleri için de belirlenmeli ve periyodik olarak değerlendirilmelidir. harcanan her kuruşunun hesabı verilmeli ve öğrencinin okulda geçirdiği her saatinin karşılığı gösterilmelidir.”

“Bir ülkenin gelişmesi için ilk şart eğitimin gelişmesidir. Eğitim ise ancak demokrasi içinde istenilen oranda gelişebilir. Dünya ekonomisinin artık bilgi-tabanlı olması ve yüksek eğitimli işgücüne dayalı olması, gelişmişlik için eğitimin önemi hakkında şüpheye yer bırakmaz. Modern dünyada eğitimin amacı bilgi yüklemek ve hatta beceri kazandırmak değil, bireylerin hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmek, bağımsız düşünmelerini sağlamak ve özgüvenlerini tesis edip girişimcilik ruhu kazandırmaktır. Einstein'ın ifadesiyle “ Hayal etme, bilgiden daha önemlidir .”.”

“Çağımızda öğretim ilke ve metodlarını -öğretmen, öğrenci ve ders faktörleri dışında- belirleyen bir çok gelişme vardır. Ders programlarını belirleyenler, her dersin algoritmasını, müfredatını belirleyenler, ders kitaplarını hazırlayanlar, okulları yapan ve donatanlar, ders araç-gereci hazırlayanlar, hattâ günlük ders saat ve yerlerini düzenleyenler bile öğretim metodları üzerinde etkili olmaktadır.


Her öğretim metodu her derse, her konuya, her öğrenci grubuna, her öğretim düzeyine uygun olmayabilir. Değişik durumlarda değişik metodların kullanılması gerekir..”

Powered by Hakannet55